Skip to main content

S blížícím se koncem roku se dostavuje známý pocit naléhavosti, zejména v oblasti obchodu a prodeje. Společnosti se snaží maximalizovat svá čísla a salesáci pociťují tlak na uzavření co největšího počtu obchodů. Tento zběsilý hon za splněnými čísly často vede k upřednostnění krátkodobých zisků před dlouhodobým úspěchem.

Zajímavé je, že tento přístup je podobný jako při strachu z přibírání na váze v důsledku svátečního hodování. Náš přítel Michal Vrátný trefně říká: „Nezáleží na tom, co jíte mezi Vánocemi a Novým rokem, ale na tom, co jíte mezi Novým rokem a Vánocemi.“

Tato zásada platí i pro prodej. V prosinci se můžete honit za výsledky a následně vyhořet, nebo zvolit účinnější strategii: pěstování silné sales pipeline po celý rok. Pečováním o vztahy a soustavným generováním potenciálních zákazníků si můžete udržet stálý přísun příležitostí, čímž odpadá nutnost honit se na poslední chvíli.

Přesun pozornosti od okamžitého tlaku k dlouhodobému růstu však vyžaduje změnu myšlení. Jde o to uvědomit si, že prodej není sprint, ale maraton, a že udržitelný úspěch pramení spíše z konzistentního úsilí než ze sporadických nárazových aktivit.

Přijetí tohoto přístupu má několik výhod:

  1. Snižuje stres a úzkost, což umožňuje prodejním týmům pracovat efektivněji. 
  2. Posiluje důvěru a vztahy s potenciálními klienty, což vede k posílení vztahů a zvýšení prodeje. 
  3. Podporuje kulturu neustálého zlepšování, což prodejním týmům umožňuje identifikovat oblasti růstu a v průběhu času zdokonalovat své strategie.

Vánoce a konec roku mají být období klidu a dobré vůle. Slouží také jako připomínka důležitosti trpělivosti a rovnováhy v sales. Pokud dáte přednost dlouhodobému rozvoji před krátkodobými nátlakovými taktikami, budete ve výsledku úspěšnější a vypěstujete si udržitelnější přístup ke své práci. 

Proto neztrácejte ani na konci roku trpělivost a pamatujte: 

  • Nedívejte se jen na cíle na konci roku, ale dejte přednost konzistentnímu rozvoji sales pipeline v průběhu celého roku.
  • Pěstujte důvěru s potenciálními klienty tím, že jim poskytnete hodnotu a budujete vztahy.
  • Osvojte si přístup neustálého zlepšování, abyste identifikovali oblasti růstu a zdokonalili prodejní strategie.
  • Pamatujte, že prodej je maraton, nikoli sprint, a že trvalý úspěch je výsledkem soustavného úsilí.

Přejeme klidné svátky a mnoho úspěchů nejen v prodeji. A pokud chcete od Nového roku k sales přistupovat jinak, ozvěte se, rádi vám pomůžeme s novým startem.