Skip to main content

Saleshero

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává Saleshero Holdings s.r.o., IČ: 170 69 904, se sídlem Kubištova 1102/1, Podolí, Praha 4. Pověřené osoby na straně Saleshero Holdings jsou jednatelé společnosti: Alexander Raiman a Fares Měchura.

Kdy zpracováváme osobní údaje 

 1. Jste našimi klienty.
 2. Komunikujeme spolu.
 3. Navštívíte náš web.
 4. Přihlásíte se k odběru obsahu z webu (např. e-book, e-mailový kurz apod.).

Vaše práva týkající se osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na e-mail info@saleshero.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Osobní údaje klientů

Zpracováváme tyto údaje:
 • jméno, příjmení,
 • název zaměstnavatele,
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu,
 • adresu,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • naši vzájemnou komunikaci 
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 • vaše hodnocení našich služeb vč. fotografie/videozáznamu
Důvod a účel zpracování údajů:
 1. Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. 
 2. V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme e-maily, občas uveřejňujeme fotografie z našich akcí, vedeme si evidenci našich skvělých klientů, vytváříme si naše interní statistiky a reporting.
 3. Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše služby. 
Doba uchování údajů:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací podílející se na provozu našich webových stránek a zajišťující marketingové služby. Dále:

 • společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Tyto zásady jsme připravili ke dni 10. 6. 2021 a v budoucnu může dojít k jejich změně.