Skip to main content

Představili jste se. Ověřili, že mluvíte se správným člověkem. Získali pozornost díky elevator pitch. Co teď? Teď na řadu přicházejí tzv. zkoumavé otázky (probing questions).

Metoda 10 steps pro vedení obchodních jednání:

  1. krok: Představení
  2. krok: Před-kvalifikace
  3. krok: Elevator pitch
  4. krok: Zkoumavé otázky