Skip to main content

Elevator pitch má dvě hlavní funkce: zaujmout vašeho zákazníka a zorientovat ho, v čem mu můžete pomoct. Pojďte si poslechnout, co do něj zahrnout. Třetí bod metody 10 steps je impact statement neboli elevator pitch.