Skip to main content

Když před více než 25 lety navázalo těch 12 chlapců přátelství, netušili jsme, že toto pouto vydrží zkoušku časem. Když přemýšlím o naší cestě, vidím paralely mezi naším trvalým kamarádstvím a světem prodeje.

V oblasti sales se budování pevných vztahů často přirovnává k pěstování přátelství. Nejde o rychlou výhru, ale o investici do dlouhodobého vztahu. Stejně jako jsme to dělali před lety my. Naše tajemství? Společný závazek k úspěchu toho druhého bez postranních úmyslů. Naším jediným cílem bylo vzájemně si pomáhat a podporovat se v dobrém i zlém.

Tehdy jsme společně čelili výzvám transformace na demokracii, podobně jako se dnes firmy pohybují na rychle se vyvíjejícím trhu. Kdybychom se o sebe navzájem neopírali, nesdíleli rady, povzbuzení a pomoc, naše individuální úspěchy by možná nerozkvetly tak, jak rozkvetly. Dnes se každému z nás daří – někomu jako úspěšnému majiteli firmy, jinému jako skvělému odborníkovi na IT – ale náš duch zůstává stejně neochvějný jako před 25 lety.

Co si přenést do prodeje

Zvažte to v kontextu budování vztahů s klienty. Nejde o to, abyste se na své zákazníky vrhli, uzavřeli obchod a zmizeli ve stínu. Klíčem je skutečně porozumět potřebám, přáním a výzvám svých klientů. Když se soustředíte na to, abyste jim pomohli dosáhnout jejich cílů, dějí se pozoruhodné věci. Důvěra se prohlubuje, partnerství se upevňuje a vytváří se pevný základ pro trvalou spolupráci.

Jak v našem soukromém životě, tak ve světě prodeje je poučení jasné: autenticita a upřímnost dláždí cestu k trvalému úspěchu. Zatímco společně slavíme životní vzestupy a překonáváme pády, připomíná mi to, že v prodeji, stejně jako v přátelství, je to závazek ke vzájemnému růstu a podpoře, na čemž skutečně záleží.