Skip to main content

Když se Bushy objevoval zničehonic v Santově kanceláři nebo mu volal bez předchozího upozornění, vždycky slyšel: „Nemám zájem,“ sotva Bushy řekl důvod své návštěvy nebo telefonátu.

Bushy byl ale chytrý elf a věděl, že jeho šéf takto reaguje jen proto, aby se Bushyho zbavil a mohl se vrátit k tomu, co dělal, než ho vyrušil.

Místo toho, aby Bushy odešel nebo zavěsil, raději uznal Santův počáteční odpor a kvalifikovaně projevil zájem.

„Ani jsem nečekal, že tě to bude zajímat, Santo, protože o tom ještě nevíš dost informací. Jsem si nicméně jistý, že tě zajímá (a vyjmenoval výhody nové hračky), a proto jsem tady. Dovol mi, abych ti položil krátkou otázku: Kdybych ti mohl ukázat, jak můžeš (a řekl jedinečnou výhodu), nebyl bys rád, že jsi věnoval pár minut tomu zjistit, jak na to?“