Skip to main content

Bushy se nikdy nesmířil s touto námitkou jako s reálným problémem. Tohle pro něj byl kód pro  „Nepřemýšlel jsem o tom,“ nebo „Nechci o tom přemýšlet.“ A tak se Santy zeptal na jeho problémy, které nová hračka řeší.

„Zajímavé. Jak tedy řešíš stížnosti dětí, že dárky, které rozdáváš, jsou nudné?“