Skip to main content

Výhoda výběru sales manažera ze stávajícího týmu je, že daného člověka znáte a máte o něm hodně informací. Je pak relativně jednoduché udělat si na uchazeče názor a ověřit si jeho vlastnosti dřív, než jej obsadíte do nové role. Pojďme se společně podívat, na jaké vlastnosti se zaměřit:

1. Organizovanost

Kdo umí řídit sebe, dokáže řídit ostatní. V každém týmu je člověk, který chodí včas, na schůzkách i při zadávání práce si dělá poznámky. Svou práci si umí rozdělit do dílčích úkolů, prioritizovat, a než odevzdá finální výsledek, důkladně jej po sobě zkontroluje. Takový člověk má velký potenciál stát se skvělým manažerem.

2. Sebevědomí

Zdravé sebevědomí je základ úspěchu. Sebevědomí lidé si váží sami sebe i své práce. Umí přijímat kritiku i komplimenty, jsou plní energie a dobře naladění. Nenechají se ničím rozhodit, i přes skromnost si umí jít za svým a dosáhnout požadovaných výsledků. Ale pozor – nezapomeňte, že sebedůvěra nemá nic společného s arogancí a namyšleností.

3. Strukturovanost

Správný manažer umí jasně popsat situaci, určit cíl, definovat postup a nastavit strategii. Nenechá se rozhodit žádným dotazem a jeho odpověď má vždy hlavu i patu. Nezáleží na tom, jestli je jeho reakce správná po odborné stránce, protože odbornost se dá naučit. Strukturovanost ne. Proto dobrým manažerem nebude člověk, který se snaží svou odpověď nesmyslně „okecat“.

4. Empatie

Důležitá vlastnost pro salesáka, nejdůležitější vlastnost pro manažera. Správný team leader by měl mít schopnost vcítit se do lidí a mít o členy svého týmu opravdový zájem. Měl by se snažit vidět věci z jejich úhlu pohledu a podporovat je po pracovní i lidské stránce. Je důležité, aby svým lidem naslouchal, chválil je a dával konstruktivní zpětnou vazbu.

5. Přizpůsobivost

Umění přijímat změny, přizpůsobit se nové situaci a pracovat s novými nástroji. I to je klíčová vlastnost kvalitního manažera. Trh se neustále mění, přibývají nové materiály, technologie i výzkumy. Proto lidé, kteří se v něm dokáží adaptovat, aspirují na roli skvělého vedoucího. Ten se skrývá v člověku, který na novinku nereaguje v tomto duchu : „Ne, doteď jsme to dělali takhle a fungovalo to!“, ale řekne: „Ano, pojďme to zkusit!“.

6. Odolnost

Zachovat lehkou hlavu v těžkých chvílích, mít hroší kůži a nepodléhat stresu. Odolnost je pro lídra stejně nutná jako výše uvedené vlastnosti, ale na rozdíl od nich se dá natrénovat a posilovat. Pokud vidíte ve svém týmu člověka, který je sebevědomý, empatický, oblíbený i strukturovaný a nehroutí se z úplných maličkostí, skrývá se v něm potenciální manažer.

7. Odbornost

Manažer by měl rozumět odvětví a průmyslu, ve kterém se pohybuje. Svou odbornost by měl rozvíjet sebevzděláváním, vyhledáváním nových informací a zapojováním do vzdělávacích programů. Nikdy nesmí usnout na vavřínech.

Recept pro výběr kandidáta 

Pokud ve svém týmu vytipujete vhodného adepta, zkuste jej ohodnotit. Sepište si všech sedm vlastností pod sebe a ptejte se: „Je Jana empatická? Je sebevědomá?“ Pak napište hodnocení od jedničky po desítku, přičemž jednička znamená „absence“ a desítka „prototyp“. Ten nejlepší team leader by měl mít průměrně sedm až osm bodů u každé vlastnosti. Pokud má někdo deset bodů v empatii, odbornosti, odolnosti, přizpůsobivosti a sebevědomí, ale pouze dva body v organizovanosti a strukturovanosti, tak jako manažer neuspěje. 

Nám se osvědčilo vybrat člověka, který není supersalesák, ale je konzistentní a má tendenci ostatním pomáhat a podporovat je. Myslete na to, že skvělý obchodník nemusí být dobrý leader.