Skip to main content

Po všech námitkách se Bushy konečně dostal k prezentaci nové hračky. Santa se zamyšleně podrbal ve vousech a řekl: „Musím se o tom poradit s paní Clausovou.“ Bushy se ani tehdy nenechal zaskočit:

„Tomu rozumím, Santo. Až to ukážeš paní Clausové, schválíte hračku do X dnů?“

Když Santa odpověděl kladně, Bushy pokračoval s návrhem:
„Skvělé, to znamená, že to ukážeš paní Clausové a řekneš mi, co musíme udělat, aby s námi souhlasila.“

Pak si vyslechl odpověď a domluvil se Santou termín schůzky ve třech. Pak odešel zpět do své malé dílny nad nákresy dalších hraček…

Ale POZOR! Pokud Santa odpověděl negativně na jeho otázku ohledně schválení, znamenalo to dvě možnosti:

  • Santa není decision maker a Bushy tím pádem udělal špatně kvalifikaci.
  • Santa si není jistý novým produktem a tím pádem Bushy udělal špatný pitch.