Skip to main content

Pokaždé, když Bushy od Santy tuhle větu slyšel, hned si pomyslel: „Jen proto, že jsou věci dobré, neznamená, že nemohou být lepší.“ Tentokrát totiž nepřišel s hračkou, ale s návrhem nového systému výroby v Santově dílně.

Bushy proto začal znovu s procesem kvalifikace a vyptával se na Santovu situaci, výsledky atd. Snažil se zjistit, kde může jeho nový nápad Santovi pomoct nad rámec současného stavu.

„Jaké jsou tvoje cíle, Santo? Jak moc jsi si jistý současným nastavením a tím, že přinese výsledky?“