Skip to main content

Asi každý z nás občas hledá vnitřní klid. Michal Dvořák lidem pomáhá ho najít a hlavně udržet. Jako lektor mindfulness učí ostatní, jak být více všímaví a jak zvládat lépe stresové situace. 

Michal Dvořák je zakladatelem projektu bemindful.cz. Jako druhý Čech v historii vystudoval kurz MBSR v Massachusetts, kde tendo kurz vznikl. 

„MBSR je zkratka Mindfulness Based Stress Reduction, což je program, který vznikl ve Spojených státech. Je to prostě kurz, který využívá mindfulness k tomu, aby lidé dokázali lépe zvládat stres a nejenom ten, ale také třeba opakující se myšlenky, obtížné emoce a tak dále,“ vysvětluje Michal, co MBSR znamená. Díky tomu, že tento program vznikl na univerzitní půdě, vznikají od té doby průzkumy na téma přínosy mindfulness, což byl pro Michala důvod, proč šel zrovna do tohoto kurzu.

Existují tedy už statistiky nebo výzkumy, které ukazují, že mindfulness funguje?

Spousta! Stačí chvilku hledat na Google. Michal nám však popsal jeho nejoblíbenější: „Jeden příklad, který mám hodně rád, je ten, kdy vzali skupinu lidí a zkoumali, co se děje díky mindfulness v mozku. Jedna věc, na kterou se přišlo, je, že mladší část našeho mozku – prefrontální kortex – byl po 8 týdnech cvičení mindfulness aktivnější a dokonce i fyzicky větší.“

Prefrontální kortex nám pomáhá mimo jiné vidět věci z odstupu, nadhledu. Naopak amygdala spouští stresovou reakci. Ta byla v uvedeném příkladě po 8 týdnech menší a méně aktivní.

„To znamená, že trvalo delší dobu, než se aktivovala amygdala, tedy trvalo delší dobu, než lidé začali zažívat stres a zároveň trvalo kratší dobu, než se znovu aktivoval prefrontální kortex,” dodává Michal.

Mindfulness tedy anatomicky mění náš mozek.

Co Michala inspirovalo k tomu se věnovat mindfulness?

„Po vysoké škole jsem dělal vzdělávací kurzy v jedné firmě. Dělali jsme hodně teambuidlingy a týmovou spolupráci, komunikaci, zkrátka soft skills a to mě vždycky bavilo. A pak jsem vlastně náhodou objevil mindfulness. Prošel jsem si MBSR kurzem a bylo tam víc věcí… 

Jednak to fungovalo líp, než to, co jsem doposud dělal. Chtěl jsem vidět větší efekt než u jednodenních nebo dvoudenních kurzů. Viděl jsem u sebe o těch 8 týdnech zklidnění, schopnost líp si třídit myšlenky, dokonce jsem byl třeba pořádnější. Viděl jsem zkrátka za relativně krátkou chvíli velkou změnu.”

Co ale mindfulness vlastně je?

„Jedna cesta, jak se na mindfulness můžeme dívat, je jako na typ mentálního tréninku. Takže je to prostě cvičení, které nějakou formou posiluje, cvičí, náš mozek k tomu, abychom byli odolnější vůči různým situacím, stresu, emocím, nebo taky bolesti, úzkosti. Zároveň posiluje schopnosti jako soustředění, pozornost, ale taky je to schopnost si víc užít to, co se děje, míň kmitat mezi minulostí a budoucností a víc si užít tady a teď.

Druhý popis, jak bychom mohli mindfulness využívat, je trénink všímavosti. To znamená schopnost si uvědomovat to, co se děje. Někdy se to popisuje jako meta uvědomování.”

Jak lze mindfulness využít v sales i běžném životě? Jak ho cvičit? Poslechněte si celý podcast s Michalem nebo se mrkněte na bemindful.cz